Regularnie uzupełniana wiedza i kompetencje to podstawa sukcesu we współczesnym biznesie. Bez niej firma ma ograniczone możliwości rozwoju. Na moim blogu zamieszczam publikacje i komentarze na tematy, które uważam za najbardziej aktualne w dziedzinie transformacji marketingu, sprzedaży i całego modelu biznesowego.

 

Zmiany w modelach biznesowych w czasach pandemii # branża HR tech

Covid-19 zmienił i wciąż zmienia warunki pracy w wielu krajach. W wielu firmach część pracowników została oddelegowana do pracy zdalnej i nadal w takim trybie pracuje, będąc jednocześnie pod wpływem wielu stresogennych czynników. W jaki sposób zaawansowana wiedza na styku cyfrowych technologii oraz psychologii i fizjologii może przyczynić się w pozytywny sposób do poprawy warunków naszej pracy i efektywności? Jakie zmiany czekają branżę HR tech w najbliższej i nieco dalszej przyszłości?

……

Zmiany w modelach biznesowych w czasach pandemii #branża samochodowa

Branża samochodowa stanowi istotną część gospodarki światowej z rocznymi obrotami na poziomie szóstej największej gospodarki świata. W roku 2017 bezpośrednie globalne zatrudnienie w tej branży szacowano na blisko 14 milionów pracowników. Pandemia uderzyła w tę branżę potrójnie – poprzez zamknięcie fabryk, przerwanie łańcucha dostaw oraz spadek popytu.https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang–en/index.htm

……