Co blokuje komunikację w zespole

Komunikacja w zespole jest kluczowym czynnikiem efektywnej pracy. Doskonaląc umiejętności komunikacji często skupiamy się na oczywistych aspektach takich jak przejrzystość wypowiedzi czy jej logiczna konstrukcja. Jednak istnieje wiele nieoczywistych czynników, które mogą znacząco wpływać na efektywność komunikacji. W tym artykule skupię się krótko na tych, które na pierwszy rzut oka nie wiążą się z wymianą informacji, ale mają bardzo duży wpływ na porozumienie w zespole i współpracę.

Brak jasnego właścicielstwa tematów

Kiedy nie ma jasno przypisanych właścicieli tematów, często brakuje inicjatywy w przekazywaniu informacji. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za koordynację i wymianę wiedzy między członkami zespołu. W takiej sytuacji różne osoby mogą pracować nad tym samym zadaniem bez świadomości, że ktoś inny już to robi. W najlepszym razie prowadzi to do marnowania czasu i zasobów, w najgorszym – do powstania sprzecznych rozwiązań i dezorganizacji pracy.

Brak procesów w firmie

W firmach, gdzie nie ma jasno określonych procesów i odpowiedzialności, komunikacja często staje się chaotyczna. Brak sprecyzowanej kolejności działań i zdefiniowanych ról może prowadzić do zagubienia informacji i braku ciągłości w realizacji zadań. Na przykład, gdy firma nie ma określonego lidera oraz procesu planowania marketingowego, istnieje ryzyko, że ważne informacje mogą zostać przeoczone. Osoby, które powinny te informacje dostarczyć mogą nie być świadome w jakiej formie i kiedy powinny to zrobić.

Nieefektywna struktura

Struktura organizacyjna, w której brakuje odpowiednich stanowisk, może być poważnym utrudnieniem dla komunikacji. Brak kluczowych ról i odpowiednich kompetencji może powodować niejasność w zakresie odpowiedzialności i zakresie działań, co z kolei wpływa na płynność przepływu informacji.

Samotny model przywództwa

Gdy lider nie jest aktywnie zaangażowany w dzielenie się wiedzą i nie dostrzega potrzeby komunikacji, pozostali członkowie zespołu również mogą tracić motywację do wymiany informacji. Brak przykładu ze strony lidera może prowadzić do braku inicjatywy w całym zespole.

Podsumowanie

Opisane powyżej czynniki są tylko niektórymi z nieoczywistych aspektów, które wpływają na skuteczność komunikacji w zespole. Zachęcam wszystkich liderów do budowania coraz głębszej świadomości tych czynników i podejmowania działań w celu ich doskonalenia, zgodnie z zasadą, że dobra komunikacja to kluczowy element sukcesu w biznesie.

 

O autorce – Agnieszka Węglarz

Doradca, strateg i praktyk biznesowy w B2B i B2C oraz wykładowca. Ma doświadczenie menedżerskie w dużych firmach, gdzie odpowiadała za strategię, marketing i rozwój biznesu. Pracowała dla wielu znanych marek polskich i międzynarodowych w takich branżach jak telekomunikacja, IT, finanse, branża spożywcza, FMCG oraz media. Od 2014 roku prowadzi własną firmę doradczą Go2Market. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu w B2B, pracuje głównie z firmami z sektora MŚP i startup-ami technologicznymi.  Pomaga firmom budować i wdrażać ich strategie metodą warsztatów. Jest ekspertem od tematyki modelu biznesowego, segmentacji, oferty wartości, strategii sprzedażowej i marketingowej oraz sprzedaży doradczej. Można się z nią skontaktować pisząc na adres: agnieszka.weglarz@g2m.biz.pl albo bezpośrednio wysyłając wiadomość na LinkedIN.