Webinarium „Czynniki wzrostu firm w branży B2B”, 22 marca, Warszawa

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym jak firmy powinny pokonywać swoje ograniczenia aby móc dalej rozwijać swój biznes.

Analizy pokazują, że ograniczenia pojawiają się w kilku zasadniczych obszarach:

  • Wiedza na temat zmiany zachowań klientów – wraz z pojawieniem się masowego dostępu do internetu proces zakupowy klientów uległ w ostatnich czasach zasadniczym zmianom. Firmy, które tego nie zauważyły mają rosnące problemy ze skutecznością swoich sprzedawców i ze zdobywaniem nowych leadów.
  • Strategie funkcjonalne – wciąż wiele firm nie posiada i nie aktualizuje regularnie strategii marketingowej i sprzedażowej, tymczasem są one podstawowym narzędziem, które pozwala firmie określać priorytety i optymalizować zasoby.
  • Doskonałość operacyjna (procesy i struktury) – właściwa strategia nie daje jeszcze gwarancji sukcesu. Aby realizować swoje cele, firma potrzebuje zapewnić głównym działom współpracę, której podstawą powinny być procesy biznesowe. Jasny podział zadań i odpowiedzialności to podstawa do tego, by ograniczyć wycieki efektywności w kluczowych momentach „przekazywania pałeczki”.

Podstawą jednak do zaprojektowania programu zmian w firmie jest właściwa diagnoza barier. Co najbardziej ogranicza wzrost firmy? Gdzie leżą główne luki kompetencyjne? Warto w tym momencie przestrzec firmy przed zbyt szybkimi konkluzjami. Często problem leży głębiej, niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. Warto spędzić trochę więcej czasu i skorzystać z metodologicznego podejścia, aby dokładnie określić gdzie są główne wąskie gardła i jak sobie z nimi poradzić.