Biznesowe wymagania wobec HR, V Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 19-20 kwietnia 2016

Podczas otwierającego Kongres panelu w gronie praktyków HR i biznesu rozmawialiśmy o ewolucji roli HR w organizacjach. Coraz więcej firm dostrzega zmieniające się warunki konkurowania na rynku i w związku z tym rozumie, że musi przeformułować rolę i zadania swoich kluczowych działów, w tym HR-ów.

 

W dobie rosnącej presji na optymalizację i efektywność, kluczowym zasobem firmy są ludzie, którzy potrafią się w takich warunkach odnaleźć i budować wyniki. Zespoły biznesowe bardziej niż kiedykolwiek potrzebują ludzi o właściwych kompetencjach oraz postawach. W sprzedaży i marketingu potrzebna jest przede wszystkim przedsiębiorczość, czyli  umiejętność realizacji celów nawet przy ograniczonych środkach.

 

Jak pokazują doświadczenia, im mniej środków, tym bardziej zaawansowane kompetencje są potrzebne w organizacji. Dlatego zgodnie z oczekiwaniami biznesu, dział HR powinien przekształcić się w grono wysoko wykwalifikowanych ekspertów doradzających menedżerom zespołów w kształtowaniu optymalnej polityki zatrudnienia, wynagrodzenia oraz motywacji pracowników. HR powinien również identyfikować kluczowe kompetencje niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

 

Aby spełnić oczekiwania biznesu, dział HR powinien być do tego odpowiednio przygotowany. Oprócz zaawansowanych kompetencji HR-owych, powinien dobrze znać strategię firmy, model biznesowy w jakim ona działa oraz wyzwania branży i otoczenia konkurencyjnego. Nowi eksperci HR sami też powinni być przede wszystkim „przedsiębiorcami”, rozumiejącymi jakie zasoby ludzkie są potrzebne do tego, aby firma była w stanie dalej zarabiać i przynosić zyski.

 

Co obecnie ogranicza taką rolę działu HR?

Jak pokazała dyskusja oraz badanie prowadzone w trakcie panelu, działy HR nadal napotykają w swoich firmach ograniczenia na takiej ścieżce ewolucji.

Przede wszystkim zespoły HR mają zbyt wąskie kompetencje. Nowi eksperci HR powinni otrzymać przygotowanie z zarządzania biznesem, a także regularnie odświeżać wiedzę na temat bieżących trendów kompetencyjnych w takich obszarach jak sprzedaż, marketing czy równie kluczowe dla funkcjonowania firmy – IT. Partnerzy HR-owi powinni również brać aktywny udział w aktualizacji strategii firmy oraz w procesie budżetowania.

 

Jakie korzyści może odnieść firma, która posiada tak sprofilowany dział HR?

Dobre zrozumienie funkcjonowania i potrzeb biznesu pozwala precyzyjnie określić potrzeby rekrutacyjne. Zmniejsza to ryzyko zatrudnienia niewłaściwych pracowników oraz kosztów ponownych rekrutacji. Daje też szansę na zmniejszenie rotacji pracowników i zbudowanie grona wartościowych specjalistów, zaangażowanych w rozwój swojej organizacji nawet w najtrudniejszych warunkach rynkowych.