Szef, który myśli, czyli jak być dobrym liderem w zmiennych czasach – recenzja książki Andrzeja Jeznacha

„Szef, który myśli” Andrzeja Jeznacha to lektura nie tylko dla szefów, ale dla wszystkich, którzy chcą świadomie zarządzać – swoim zespołem, jak również swoim własnym rozwojem zawodowym. Jak podkreśla autor, żyjemy w niestabilnych, zmiennych czasach, w których nikt nie wie, co nas czeka. W takich czasach bycie dobrym menedżerem jest niemałym wyzwaniem.

Andrzej Jeznach dzieli się z nami swoimi refleksjami na temat tego, co może nas uczynić lepszymi liderami, czerpiąc nie tylko z dziedzictwa współczesnych teoretyków i praktyków zarządzania, ale też z dzieł licznych filozofów.

Ja w książce Andrzeja zwróciłam uwagę na parę wątków, które są bliskie również moim wnioskom z pracy i projektów z polskimi przedsiębiorcam. W mojej, subiektywnej oczywiście, definicji nowoczesnego przywództwa wybiajają się one na pierwszy plan. Pozwalam się podzielić nimi z Wami w tym artykule.

 

  1. Management w biznesie coraz wyraźniej dzieli się na dwa obszary: prowadzenie firmy i prowadzenie ludzi.

 

W czasach dużej zmienności warunków konkurowania zmieniają się narzędzia strategiczne do zarządzania firmą. Nowe narzędzia uwzględniają przede wszystkim fakt, że nasze modele biznesowe nie są nam dane na zawsze oraz że impuls do zmiany może przyjść z wielu stron, nie tylko od bezpośredniej konkurencji. Prowadzenie firmy wymaga od liderów coraz szerszego myślenia strategicznego na temat tego, jak utrzymywać przewagę firmy na rynku.

Firmy potrzebują nowych koncepcji strategicznych, ale w równej mierze potrzebują skutecznego ich wdrożenia. I tutaj wchodzi kwestia prowadzenia ludzi w firmie.

Książka Andrzeja wyraźnie pokazuje, że zmienia się sposób pracy i współpracy liderów z ludźmi, tworzącymi firmę. Wydawanie nakazów i tworzenie hierarchicznych struktur, które mają pilnować realizacji zadań przestaje być skuteczne w sytuacji ciągłych wolt na rynku.

Pracownicy muszą rozumieć po co coś robią i czemu to służy aby nadążyć z realizacją zadań w sposób, który utrzyma efektywność operacyjną firmy. Pracownicy nie tylko muszą umieć działać, co przede wszystkim – umieć myśleć.

 

  1. Żyjemy w czasach ekonomii wiedzy.

 

Aby firma mogła elastycznie reagować, w XXI wieku jej najbardziej wartościowym aktywem będzie wiedza i jej wspólne wykorzystywanie przez szefów oraz ich pracowników do podejmowania właściwych decyzji każdego dnia.

Peter Drucker nazwał nowych pracowników XXI wieku pracownikami wiedzy, którzy nie tylko rozumieją swoje zadanie i jego cel, ale również potrafią sami sobą zarządzać aby ten cel zrealizować.

W tym kontekście książka Andrzeja podkreślą nową rolę dla menedżera – nauczyciela, który nie tyle nakazuje i rozlicza, co przekazuje swoim pracownikom odpowiednie impulsy, wzbudzające w nich odpowiedni potencjał.

 

  1. Ciągłą praktyką menedżera jest auto-refleksja

 

Jak przestrzegał Sokrates: „zwycięstwo ogłupia”. Odnosząc to do dzisiejszych warunków – oznacza to, że zmienne środowisko biznesowe nie daje gwarancji, że to co, sprawdzało się do tej pory, pomoże nam odnieść sukces w przyszłości.

Co więcej, zmienne otoczenie stawia przez firmami i menedżerami ciągle nowe wyzwania, z którymi nie mieli okazji mierzyć się do tej pory.

Autor książki podkreśla, że refleksyjne myślenie może przygotować menedżera do rozwiązywania zadań z przyszłości, do których nie można się przygotować. Regularną praktyką menedżera powinno być stawianie nowych pytań i znajdowanie nowych odpowiedzi na pytania już dawno postawione.

Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy zasypani informacjami często idziemy na skróty, przyjmując szybko własną wersję rozwiązania lub też wersję rozwiązania, którą chcą narzucić nam inni – należy dbać o to, aby szukać rozwiązań refleksyjnie, w obiektywnej wymianie poglądów z innymi.

 

  1. W czym może liderom pomóc filozofia

 

Skąd w książce Andrzeja tyle odwołań do filozofów i praktyki filozoficznej?

Filozofia oznacza „umiłowanie mądrości”. Istotą filozofii są systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

Moje osobiste obserwacje z kontaktów i pracy z liderami polskich firm uzmysłowiły mi pewną prawidłowość. Ci, którzy zbudowali firmy odnoszące długotrwały sukces to często osoby, które oprócz wielkiej determinacji i konsekwencji cechuje głębokie zrozumienie złożoności warunków, w których funkcjonują oni oraz ich biznes. Poświecili oni wiele swojego czasu i refleksji aby określać cel, drogę i budować środowisko sprzyjające rozwojowi swojego biznesu oraz ludzi, którzy w nim pracują.

Jak pisze Andrzej, filozofia ma dać menedżerowi dystans w stosunku do codziennej praktyki i czas na refleksję nad problemami, z którymi organizacja ma do czynienia. Jednym zdaniem – filozofia ma dać menedżerowi odpowiednią perspektywę aby mógł mądrze zarządzać.

Co jeszcze ważne – i to też wybrzmiewa z książki, filozofia ma pomóc menedżerowi zastanowić się kim jest naprawdę. Stawia przed nim wymagania dotyczące jego integralności jako człowieka. Andrzej Jeznach odwołuje się między innnymi do Konfucjusza, jak i do Lao Tzu, przypominając, że „najlepszym przywódcą jest ten, który doprowadziwszy ludzi do celu usłyszy: sami to osiągnęliśmy”.

Z kart książki „Szef, który myśli” wyłonił mi się model lidera – nauczyciela, którego motywacją jest spuścizna, wartość, którą po sobie zostawi innym. To człowiek, który w skupieniu na celu i na współpracownikach buduje przyszłość swojej organizacji, pracując jednocześnie nad swoim własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Książka Andrzeja jest materiałem kompleksowym, w którym pewnie każdy zainteresowany koncepcjami zarządzania znajdzie dla siebie jakąś inspirację. Polecam ją wszystkim, przed którymi w Nowym Roku stoją złożone wyzwania zarządcze – warto poświęcić jej dłuższą chwilę, aby dzięki niej odnaleźć odpowiednią perspektywę dla swoich nowych działań.

 

Autorka artykułu jest niezależnym doradcą, strategiem biznesowym w B2B, wykładowcą oraz bloggerem. Jej artykuły o tematyce biznesowej dostępne są na www.agnieszkaweglarz.com. Specjalizuje się w strategii rozwoju biznesu w B2B oraz strategiach sprzedażowych i marketingowych w B2B. Jest ekspertem od tematyki segmentacji, budowania oferty wartości oraz sprzedaży doradczej. Pomaga swoim klientom w zwinnej transformacji ich biznesów.