czerwiec 2019

Skalowalny model biznesowy na przykładzie Xtreme Fitness Gyms

Odcinek 1: Grupa docelowa

Odcinek 2: Oferta wartości i pricing

Odcinek 3: Standaryzacja i digitalizacja aktywności i zasobów

Odcinek 4: Zespół, Wiedza, Rozwój

Od kilku już edycji rozmawiamy w Biznes Ringu o tym jak zwiększać efektywność modelu biznesowego – jego poszczególnych elementów oraz całości. W tej edycji moim gościem jest Łukasz Dojka, Prezes firmy Xtreme Fitness Gyms, sieci klubów fitness, która bardzo dynamicznie rozwija się na polskim rynku w modelu franczyzowym. Jak podkreśla Łukasz, franczyza przez nich oferowana gwarantuje rentowność i wzrost klubu, ponieważ oparta jest na wyskalowanym modelu biznesowym. Jak wygląda model biznesowy Xtreme Fitness Gyms i w jaki sposób osiągnięto jego skalowalność – o tym właśnie jest Biznes Ring z Łukaszem.