„Stres lidera” – Agnieszka Węglarz i dr n. med. Ewa Kempisty Jeznach

Odcinek 1: Co to jest stres lidera?

Odcinek 2: Filary walki ze stresem

Odcinek 3: Coaching lidera

Walka rynkowa wymaga zmian i ciągłego rozwoju efektywności w polskich firmach. Liderzy – właściciele, zarządy – czują, że stawka jest wysoka – są odpowiedzialni za to, aby firma dalej się rozwijała.

Odpowiedzialność za losy i wyniki firmy to nie tylko przywilej, ale też duże wyzwanie. Gdy firma wchodzi w obszar zmiany, stres się nasila.

Jak lider, który stoi na czele zmian, powinien sam siebie przygotować do zmian, żeby być odpornym na stres?