Model biznesowy – praktyczne zastosowania i zalety w zarządzaniu firmą


Tematem drugiej części rozmowy z członkami zarządu firmy Intratel sp. z o.o., platynowego partnera Della, pierwszej polskiej firmy dostarczającej technologie chmurowe w Dolinie Krzemowej i eksperta od przechowywania danych jest model biznesowy. Na przykładzie wspólnie zrealizowanego projektu strategicznego omawiamy praktyczne zastosowanie modelu biznesowego w zarządzaniu firmą. Dzielimy się obserwacjami na temat tego jakie realne korzyści finansowe niesie ze sobą wykorzystanie koncepcji modelu biznesowego w warunkach wysokiej konkurencyjności lub wręcz spowolnienia koniunktury.