II Kongres Liderów Zmian. 21 kwietnia 2017

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw zmieniły się dynamicznie w ciągu ostatnich lat. Nasycenie rynków, duża konkurencja, nowe technologie – wszystkie te czynniki przyspieszają tempo zmian oraz warunki konkurowania. Jak działają skuteczni liderzy na miarę obecnych czasów? O tym dyskutowali prelegenci i eksperci zgromadzeni podczas II Kongresu Liderów Zmian w Białymstoku i o tym mówiłam również podczas mojego wystąpienia na Kongresie.

Jaka jest więc formuła działania skutecznego lidera? Jak pokazują światowe badania przeprowadzone na grupie 2700 liderów firm, najlepsi zarządzający posiadają złożoną wiedzę na temat swojego biznesu i swojej branży, z drugiej strony mają wszechstronną wiedzę na temat ról poszczególnych składników organizacji. Wiedzą co poszczególne działy wnoszą do wyników firmy. Tą kompleksową wiedzę skuteczniej niż inni stosują do osiągania lepszych rezultatów.

Najlepsi liderzy reagują na szerokie trendy gospodarcze, technologicznie i klienckie, szybko dostrzegają rodzące się szanse i zagrożenia. Przede wszystkim jednak rozumieją co tworzy wartość dla klientów na zmieniającym się rynku. Dzięki temu potrafią regularnie tą wartość dostarczać, wprowadzając w firmie potrzebnego do tego zmiany i innowacje.

Dobre zrozumienie czynników tworzących wartość i przewagę konkurencyjną na rynku pozwala liderom szybko i sprawnie podejmować decyzje w co inwestować, a w co nie, gdzie optymalizować koszty, a gdzie nie i jak dzięki temu rozwijać biznes w wysoko konkurencyjnych warunkach.

Jak pokazują wyniki badania, najlepsi liderzy potrafią przejrzyście ustanawiać i wskazywać priorytety – sprawnie wybierają z potencjalnych możliwości te, które pozwalają efektywnie realizować wyniki firmy i zapewniać jej rozwój.

To co dodatkowo cechuje skutecznych przywódców to konsekwencja w działaniu oraz dbałość o komunikację wewnętrzną i współpracę. Liderzy wyznaczają cele, jasno je komunikują i dbają o zaangażowanie innych w ich realizację.

Co jeszcze dopełnia obrazu skutecznych przywódców? Jak pokazała wymiana poglądów i doświadczeń między ekspertami i panelistami Kongresu, liderzy odznaczają się biznesową pokorą i skromnością – potrafią otwarcie mówić o problemach i porażkach, wyciągając z nich jednocześnie wartościowe wnioski na przyszłość. Z drugiej strony – w chwilach próby to oni biorą na siebie odpowiedzialność za odważne i trudne decyzje.

Podsumowując wystąpienia i dyskusje panelowe, kluczowym wymogiem kompetencyjnym naszych czasów jest przejście od konkurowania wyłącznie w obszarze produkcji, do konkurowania w obszarze zaawansowanych umiejętności zarządzania biznesem. I tą właśnie umiejętność posiedli najskuteczniejsi przywódcy.