Intratel o współpracy z Agnieszką Węglarz

Jesteśmy firmą IT z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze kompleksowej obsługi informatycznej klientów i jednym z największych partnerów Dell EMC. Jesteśmy pierwszą polską firmą dostarczająca technologie chmurowe w Silicon Valley i pionierem tych rozwiązań w Polsce, mamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i integracji urządzeń. Mamy własne data center, dział R&D oraz wysoko wyspecjalizowaną wiedzę w obszarze przechowywania oraz zarządzania bezpieczeństwem i dostępem do danych.

Szybki rozwój firmy postawił przed nami pytanie o dalszy kierunek rozwoju naszego modelu biznesowego. Potrzebowaliśmy ustalić wyraźne priorytety w naszym biznesie – w działaniach ofertowych, sprzedażowych i marketingowych.
Jesteśmy firmą o bardzo wysokich kompetencjach inżynierskich, jednak praca nad modelem biznesowym wymaga spojrzenia z innej perspektywy i zadania sobie innego rodzaju pytań. Potrzebowaliśmy kogoś, kto pomoże nam sprawnie i obiektywnie przejść przez ten proces.

Szukaliśmy kogoś kto łączy kompetencje doradcze z praktycznym doświadczeniem w biznesie, a do tego zorganizuje naszą pracę tak, byśmy w wyznaczonym przez siebie terminie osiągnęli cele, które postawiliśmy sobie w procesie. Zależało nam na kimś, kto biegle posługuje się koncepcją modelu biznesowego w B2B oraz ma doświadczenie w sektorze ICT.

Do wyboru GoToMarket przekonały nas referencje – Agnieszka pracowała wcześniej z firmami z którymi współpracujemy. Mogliśmy obserwować, jakie efekty przynosi wprowadzenie w życie wypracowanych z nią rozwiązań, i wiedzieliśmy że podobnych będziemy mogli spodziewać się u siebie.

Współpraca z Agnieszką pozwolił nam wyłonić najważniejsze kompetencje i źródła przewagi konkurencyjnej w naszym modelu oraz priorytety w naszej ofercie wartości. Jesteśmy bardziej świadomi naszego pola specjalizacji i naszych wyróżników rynkowych. Wiemy które kompetencje i zasoby rozwijać, na jakich projektach się teraz koncentrować w firmie.

Agnieszka pracuje na konkretnych narzędziach, ale co najważniejsze uczy posługiwania się nimi samodzielnie. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu konsultuje i podpowiada, ale przede wszystkim pokazuje jak zmienić sposób myślenia o strategii na bardziej usystematyzowany. Nasza współpraca procentuje nawet na długo po zakończeniu jej warsztatowej części.

Współpracę z Agnieszką rekomendujemy firmom z sektora MŚP, które potrzebują w sprawny sposób uporządkować swoje myślenie na temat swojego biznesu, w szczególności na temat segmentacji, oferty wartości oraz modelu sprzedażowego, a nie mają do tego wewnętrznych zasobów. Trzeba również podkreślić, że taki projekt wymaga zaangażowania liderów firmy – powinni być przygotowani na to, że będą oni brali w nim aktywny udział.