Co wzmacnia startupy – priorytetyzacja

Wielką siłą wizjonerskich założycieli jest ich kreatywność. Wizjonerscy liderzy mają wiele pomysłów, a każdy pomysł wydaje się być wielką szansą, której nie można przeoczyć. Ale taka kreatywność może być jednocześnie pułapką.

Pułapka ciągle nowych pomysłów

Co dzieje się w niewielkim zespole, w którym pracownicy dostają ciągle nowe pomysły do realizacji? Ponieważ nie da się robić wielu rzeczy naraz równie dobrze, ogranicza to ilość czasu, jaką zespół może przeznaczyć na każde działanie. W efekcie obniża to na ogół jakość pracy.

Może to również naruszyć ciągłość działania, gdy nowe zadania są wprowadzane, podczas gdy stare nie są jeszcze ukończone. Dlatego bardzo ważną kompetencją liderów w startupach jest umiejętność priorytetyzacji pomysłów.

Projektowe podejście do priorytetyzacji

Priorytetyzacja pomysłów ma na celu wyłonienie tych, które przyniosą największą korzyść biznesową dla firmy i skupienie się na ich realizacji w pierwszej kolejności. To co pomaga w priorytetyzacji to wykorzystanie podejścia projektowego, które w sposób mierzalny, zobiektywizowany opisuje pomysły i pozwala w wyważony sposób podejmować decyzje o tym, którym działaniom poświęcać najwięcej uwagi i które realizować najszybciej.

Ubranie pomysłu w mierzalne ramy

Jak opisać pomysł, aby spojrzeć na niego w sposób mierzalny i zobiektywizowany? Poniżej proponuję krótką listę pytań, które mogą nam w tym pomóc:

  • Jaki jest cel pomysłu
  • Jaki jest potencjał pomysłu – finansowy, operacyjny
  • Jakie zasoby i aktywności będą potrzebne do realizacji pomysłu
  • Jakie pociągnie to za sobą koszty
  • Jak szybko realizacja pomysłu doprowadzi do pozytywnego wyniku
  • Jaką korzyść biznesową przyniesie pomysł firmie
  • Na podstawie takiego opisu możemy dodatkowo wskazać plusy i minusy danego pomysłu, a w szczególności jego ryzyka dla firmy.

 Ranking

Mając powyższą wiedzę możemy ocenić zasadność i pilność pomysłów. Oceniając zasadność pomysłów warto odpowiedzieć sobie na pytanie na ile dany pomysł wpisuje się w cele firmy i jej strategię biznesową.

Ustawiając pilność pomysłów warto z kolei określić, na ile to działanie zbliży mnie do realizacji celów i strategii.

Punkty odniesienia

Jak widać, najlepszymi punktami odniesienia do oceny i tworzenia rankingu pomysłów jest nasza strategia biznesowa z jasno określonymi celami ilościowymi i jakościowymi. Jeśli jako startup jeszcze jej nie posiadamy, to wciąż zdroworozsądkowo możemy popatrzeć na to jakie dany pomysł przyniesie firmie korzyści w porównaniu z kosztami, które za sobą pociąga i na tej podstawie zbudować listę priorytetów.

 

O autorce – Agnieszka Węglarz

Doradca, strateg i praktyk biznesowy w B2B i B2C oraz wykładowca. Ma doświadczenie menedżerskie w dużych firmach, gdzie odpowiadała za strategię, marketing i rozwój biznesu. Pracowała dla wielu znanych marek polskich i międzynarodowych w takich branżach jak telekomunikacja, IT, finanse, branża spożywcza, FMCG oraz media. Od 2014 roku prowadzi własną firmę doradczą Go2Market. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu w B2B, pracuje głównie z firmami z sektora MŚP i startup-ami technologicznymi.  Pomaga firmom budować i wdrażać ich strategie metodą warsztatów. Jest ekspertem od tematyki modelu biznesowego, segmentacji, oferty wartości, strategii sprzedażowej i marketingowej oraz sprzedaży doradczej. Można się z nią skontaktować pisząc na adres: agnieszka.weglarz@g2m.biz.pl albo bezpośrednio wysyłając wiadomość na LinkedIN.