Specjalizuję się w budowaniu strategii rozwoju biznesu w B2B, pracuję głównie z firmami z sektora MŚP. Na wysoko konkurencyjnym rynku eksperymentowanie jest kosztowne, dlatego przedsiębiorcy potrzebują sprawdzonych rozwiązań wspierających wzrost swojej firmy dostarczonych szybko i dobrzeWykorzystując wieloletnie doświadczenie praktyczne menedżera w korporacjach oraz wiedzę trenerską pomagam firmom budować ich strategie metodą warsztatówPomagam moim Klientom w efektywny sposób diagnozować ich obecną sytuacjęopracowywać plan rozwoju w kluczowych obszarach: identyfikacja głównych segmentów klientów, model i proces sprzedażowy, oferta wartości, dotarcie marketingowe do klientów.


„Strategia przyspieszonego wzrostu” – o rozwiązaniu

Moje rozwiązanie to sprawdzony proces prowadzony na powtarzalnych narzędziach, na zasadzie pracy warsztatowej i mentoringu, który ma na celu wypracowanie strategii rozwoju biznesu w optymalnej formule. Rozwiązanie jest modułowe – klienci mogą zrealizować ze mną cały proces, albo wybrać te bloki, które wymagają największego wsparcia eksperta.

BLOK 1
Segmenty w modelu biznesowym

 • Cele biznesowe firmy
 • Segmentacja rynku i klientów
 • Targetowanie: identyfikacja kluczowych źródeł wzrostu biznesu
 • Struktura docelowa klientów

BLOK 2
Relacje z klientami w modelu biznesowym

 • Buyer Persony w kluczowych segmentach
 • Proces zakupowy Buyer Person w kluczowych segmentach
 • Oczekiwane wartości w kluczowych segmentach klientów

BLOK 3
Oferta wartości w modelu biznesowym

 • Oferta wartości dla kluczowych segmentów klientów

BLOK 4
proces
sprzedażowy

 • Kwalifikacja szans sprzedażowych w procesie sprzedażowym
 • Kluczowe etapy procesu sprzedażowego
 • Warianty oferty do etapów procesu

BLOK 5
działania marketingowe

 • Ścieżka klientów (Customer Journey)
 • Plan działań na ścieżce klientów
 • Komunikacja wartości do segmentów klientów i kanałów

Korzyści rozwiązania – szybka i efektywna formuła pracy

Wyznaczenie celów projektu, agendy, timingu

Zespół klienta prowadzony metodą zadań i dyskusji przed sesją, na sesji i po sesji

Wsparcie procesu sprawdzonymi narzędziami

Rozwiązania problemów tworzone na bieżąco


Co jest efektem rozwiązania – plan wzrostu

Wyznaczenie priorytetów sprzedażowych (rynki, branże, segmenty klientów)

Określenie wygrywających oczekiwanych wartości i korzyści w segmentach klientów

Opracowanie oferty wartości i sposobu jej prezentacji dających przewagę konkurencyjną

Zdefiniowanie efektywnego procesu sprzedażowego

Plan działań sprzedażowo-marketingowych