Lipiec 2017

Efektywność modelu biznesowego w B2B

Obserwując to, co nurtuje obecnie polskie firmy działające w branży B2B, często zauważam dyskusje na temat tego, jak zwiększać skalę działania, nie ponosząc coraz większych kosztów. To może być jeszcze większe wyzwanie dla firm działających w pełnym modelu B2B2C, których kompleksowe łańcuchy dystrybucji oraz liczba interesariuszy w procesie decyzyjnym są dodatkowym czynnikiem generującym koszty. Zasadniczo to dyskusja o tym, na ile i jak można zwiększyć efektywność modelu biznesowego w B2B.

……